Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης (Εργάνη-Ε5)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε5 της Εργάνης για την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας