Αναγγελία μαθητείας (Εργάνη-Ε3.4)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε3.4 της Εργάνης για αναγγελίες έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας, πριν την έναρξη της μαθητείας.

Θα χρειαστούν:

  • είτε τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της Εργάνης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας