600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υπολογισμός αμοιβών ξενοδοχείων προς τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων

Τα μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) μπορείτε να υπολογίσετε τις αμοιβές του ξενοδοχείου σας προς τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΟΣΔ), βάσει του Συμφώνου Συνεργασίας ΞΕΕ με τους οργανισμούς:

  • Αυτοδιαχείριση
  • Τηλεοπτικά δικαιώματα
  • Δίας - Ερμείας - Ηριδανός

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή του ΞΕΕ.

Η εφαρμογή υπολογίζει τις αμοιβές για κάθε ξενοδοχείο για τα δωμάτια και για τους κοινόχρηστους χώρους ανά έτος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους  ΟΣΔ η σχετική ενημέρωση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας