1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων – REX

Οι εγκατεστημένοι οικονομικοί φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μπορείτε να αιτηθείτε την απόκτηση αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα. 

Η διαδικασία αυτή, σας δίνει τη δυνατότητα να πιστοποιείτε την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων που εξάγετε ως εγγεγραμμένοι εξαγωγείς.

Θα χρειαστεί να:

  • ταυτοποιηθείτε μέσω του UUM & DS, με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε το Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ (τελευταίου μήνα) 

Η υπηρεσία παρέχετε για τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.

Πληροφορίες υπηρεσίας