1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών

Οι οικονομικοί φορείς που παράγετε, εισάγετε, παραλαμβάνετε από άλλα κράτη - μέλη ή διαθέτετε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας οφείλετε να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών και να καταχωρίζετε τις ημερήσιες κινήσεις, με βάση την ένδειξη παρτίδας και λοιπά στοιχεία, των εν λόγω προϊόντων. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας