600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μεταβολή στοιχείων μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Τα μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την αλλαγή των στοιχείων σας στο μητρώο του ΞΕΕ. Συγκεκριμένα μπορείτε να τροποποιήσετε για την επιχείρηση σας:

  • τα στοιχεία εκμετάλλευσης 
  • τον τίτλο 
  • την δυναμικότητα 
  • την τάξη

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή του ΞΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας