Εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων (Elevate Greece)

Οι επιχειρήσεις μπορείτε να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece) εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής:

  • είτε με εγγραφή fast track, χωρίς αξιολόγηση για επιχειρήσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
  • είτε με αξιολόγηση βάσει κριτηρίων από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τα στοιχεία της επιχείρησής σας 
  • τον ΑΦΜ σας 
  • τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Οι κύκλοι υποβολής των αιτήσεων ανά έτος είναι τρεις και μπορείτε να υποβάλετε μόνο μια αίτηση ανά κύκλο υποβολής.

  • 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03
  • 2ος Κύκλος: Έναρξη: 15/04 – Λήξη: 30/07
  • 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/12
     

Πληροφορίες υπηρεσίας