800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έναρξη ατομικής δοσιμέτρησης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Oι επαγγελματικά εκτιθέμενοι εργαζόμενοι σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες mπορείτε να υποβάλετε αίτημα έναρξης ατομικής δοσιμέτρησης. 
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεια του επόπτη ακτινοπροστασίας.

Πληροφορίες υπηρεσίας