1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση συμμόρφωσης καταγραφής επιβαινόντων επιβατηγών πλοίων

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που έχουν υποχρέωση καταγραφής των στοιχείων των επιβαινόντων για δρομολόγια που εκτελούν τα πλοία τους θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης καταγραφής για όλα τα υπόχρεα πλοία.

Θα χρειαστείτε:

Επιπλέον, θα πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία της δήλωσης συμμόρφωσης:

  • Είδος δήλωσης συμμόρφωσης (νέα δήλωση, θεώρηση, τροποποίηση στοιχείων, ψηφιοποίηση υπάρχουσας)
  • Πλοίο
  • Αρμόδιος καταγραφής
  • Αναπληρωτής αρμόδιος καταγραφής
  • Επιβεβαίωση στοιχείων δήλωσης

Ανάλογα με το είδος της δήλωσης θα χρειαστεί πληρωθούν οι αντίστοιχες εισφορές.

Πληροφορίες υπηρεσίας