Εγκρίσεις και πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας (e-Άδειες)

Οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί μπορείτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες:

  • να υποβάλλετε αίτηση και να διαχειριστείτε διοικητικές πράξεις που αφορούν εγκρίσεις μελετών και πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που εκδίδονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • να υποβάλλετε τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την προς έκδοση διοικητική πράξη πυροπροστασίας, επιλέγοντας την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο My TEE.

Πληροφορίες υπηρεσίας