1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

Οι επενδυτές που αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες δυσχέρειες με τη Δημόσια Διοίκηση κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον Διαμεσολαβητή του Επενδυτή.

Υποβολή για ραντεβού μπορούν να κάνουν μόνο επενδυτές που η επένδυσή τους αφορά επενδυτικό σχέδιο ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να επισυνάψετε περίληψη του επενδυτικού σας σχεδίου.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας