1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση στοιχείων εταιρείας για καταγραφή επιβατηγών πλοίων

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που έχουν την υποχρέωση καταγραφής των στοιχείων των επιβαινόντων για δρομολόγια που εκτελούν τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν τα στοιχεία της εταιρείας τους. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Θα πρέπει να καταχωρίσετε στοιχεία όπως:

  • πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας
  • τα στοιχεία των πλοίων της εταιρείας
  • τα στοιχεία των αρμοδίων καταγραφής για τα πλοία της εταιρείας
Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία της δήλωσης θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση συμμόρφωσης καταγραφής επιβαινόντων για τα πλοία της εταιρείας επιλέγοντας τον αρμόδιο καταγραφής και τον αναπληρωτή του.

Πληροφορίες υπηρεσίας