1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α

Οι ακτινοφυσικοί μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για αναγνώριση εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας στο πεδίο Α.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και να επισυνάψετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας