Αίτηση για εκπαιδευτικά θέματα

 

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το θέμα που σας ενδιαφέρει.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας