Επιταγή (voucher) για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ

Μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» που ενισχύει:

  • τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας 
  • τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα και ανήλικους υπό επιτροπεία, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές την περίοδο 27.07. 2021 έως και τις 13.08.2021

Ύψος ενίσχυσης

  • οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μία επιταγή (voucher) ύψους 200€ 
  • οι οικογένειες πυρόπληκτων λαμβάνουν μία επιταγή (voucher) ύψους 200€ ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή, σπουδαστή, εκπαιδευόμενο ή καταρτιζόμενο αρκεί να έχει γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1997 έως και 2017

Υποβολή αίτησης 

Την αίτηση υποβάλει ο εκπαιδευτικός ή ο ενήλικος υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος αυτού για όλα τα παιδιά της οικογένειας. Κάθε παιδί δικαιούται από μία επιταγή.

Ο επιλέξιμος εξοπλισμός εγκρίνεται από το Πρόγραμμα και η αγορά του γίνεται μόνο από προμηθευτές που έχουν εγκριθεί από αυτό.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας