Υποτροφίες ΙΚΥ

Υποβάλετε αίτηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για οικονομική ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σας σπουδών ή της ερευνητικής σας δραστηριότητας.

Επιπλέον, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να κάνετε αίτηση ένταξης στο μητρώο αξιολογητών υποτροφιών και στο μητρώο αξιολογητών erasmus+.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή.

Πληροφορίες υπηρεσίας