1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποτροφίες ΙΚΥ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση  για την οικονομική ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σας σπουδών ή της ερευνητικής σας δραστηριότητας.

Οι υποτροφίες χορηγούνται περιοδικά  και η υποβολή αιτήσεων ενεργοποιείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες νέες υποτροφίες.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας