Υποτροφίες ΙΚΥ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την οικονομική ενίσχυση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σας σπουδών ή της ερευνητικής σας δραστηριότητας.

Οι υποτροφίες χορηγούνται περιοδικά και η υποβολή αιτήσεων ενεργοποιείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες νέες υποτροφίες.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας