Υπολογισμός μορίων (πανελλαδικές εξετάσεις)

Οι υποψήφιοι μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα τα μόριά σας, με βάση τους γραπτούς βαθμούς σας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας