Συγγράμματα - Εύδοξος

Οι φοιτητές όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας έχετε άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ακαδημαϊκά συγγράματα κάθε μαθήματος, να τα λάβετε άμεσα και να αποκτήσετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία και σημειώσεις.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική πιστοποίηση της διανομής βοηθά στη γρήγορη αποζημίωση των εκδοτών και ενισχύει τη διαφάνεια στην κατανομή των δημόσιων πόρων.

Επιπλέον, με την εθελοντική δράση ανταλλαγής φοιτητικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ+ αξιοποιούνται τα αποθέματα συγγραμμάτων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας