Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet
  • το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το τμήμα φοίτησης σας

Πληροφορίες υπηρεσίας