Μηχανογραφικό σοβαρών παθήσεων

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων που έχετε σοβαρές παθήσεις καταχωρίζετε ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σας δελτίο με τις επιλογές σας για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας