ΔΗΛΟΣ 365

Ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς παρέχουν στα μέλη τους δωρεάν χρήση της ακαδημαϊκής έκδοσης του Microsoft Office 365.

Έτσι καθηγητές, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό μπορείτε:

  • να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Outlook κ.ά.
  • να λαμβάνετε άμεσα όλες τις αναβαθμίσεις λογισμικού
  • να έχετε προσωπικό δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1 Terabyte στο OneDrive
  • να συνδέεστε σε πραγματικό χρόνο με τους συνεργάτες σας, ακόμα κι αν δεν είστε στον ίδιο χώρο

Πληροφορίες υπηρεσίας