Αποτελέσματα πανελλαδικών εξετάσεων

Οι υποψήφιοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων μπορείτε να δείτε τις γραπτές βαθμολογίες για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Θα χρειαστείτε:

  • τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου
  • τα 4 ελληνικά αρχικά των ονομαστικών στοιχείων σας (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας