800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης - Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης, απασχόλησης ανέργων 25 έως 45 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστοποίησης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την εγγραφή σας στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης και να συμμετάσχετε στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ωφελούμενους, άνεργους ηλικίας 25-45 ετών, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Next Generation EU, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας