900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

900.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης ΚΔΒΜ - Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης, απασχόλησης ανέργων 25 έως 45 ετών

Οι πάροχοι κατάρτισης αδειοδοτημένων Κεντρων Δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την εγγραφή σας Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ και να συμμετάσχετε στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε ωφελούμενους, άνεργους ηλικίας 25-45 ετών, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Next Generation EU, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης

Πληροφορίες υπηρεσίας