1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επιλογή Υποδιευθυντών/τριών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής για την επαναπροκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων στα Προτύπα και Πειραματικά Σχολεία. 

Θα χρειαστεί να:
•    συμπληρώσετε τους κωδικούς σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
•    επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μόνο για τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετείτε με θητεία.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες υπηρεσίας