Σώμα αξιολογητών ελληνομάθειας

Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για να συμμετέχετε στο Σώμα αξιολογητών για τις εξετάσεις ελληνομάθειας.

Δημιουργήστε λογαριασμό και καταχωρίστε τα ατομικά στοιχεία σας και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μοριοδότησή σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας