Μητρώο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Οι εκπαιδευτικοί και προσκεκλημένοι επιστήμονες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο του και να δημιουργήσετε το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο (portfolio).

Με το χαρτοφυλάκιό σας μπορείτε να υποβάλετε συμμετοχή σε επιμορφώσεις, στελέχωση σχολικών μονάδων, πρόσληψη συμβασιούχων συνεργατών και άλλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος του ΙΕΠ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας