Χωροταξική κατανομή μαθητών

Τα στελέχη των διευθύνσεων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων μπορείτε να κάνετε αυτοματοποιημένα χωροταξική κατανομή των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Μπορείτε να ορίσετε τις σχολικές περιφέρειες:

  • είτε με σχεδίαση σε χάρτη χρησιμοποιώντας πολύγωνα
  • είτε εισάγοντας τους δρόμους που τις αποτελούν (υποστηρίζεται και αυτοματοποιημένη εισαγωγή)

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας