1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Τοποθέτηση περιφερειακού επόπτη ποιότητας της εκπαίδευσης

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Εάν είστε Σύμβουλος Εκπαίδευσης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την πλήρωση θέσεων Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση αφορά σε τοποθέτηση στις δεκατρείς (13) κενές θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και δεν απευθύνεται στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε το βιογραφικό σας
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 26.04 2024 και λήγει την Τετάρτη 15.05.2024.

Πληροφορίες υπηρεσίας