Επιλογή στελεχών ΔΙΕΚ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να κάνετε αίτηση για θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

 

Πληροφορίες υπηρεσίας