400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επιλογή Διευθυντών και Διευθυντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής για την συμπλήρωση των θέσεων Διευθυντών/Προϊσταμένων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους κωδικούς σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μπορείτε να υποβάλετε μία αίτηση για τη θέση διευθυντή/ντριας στο 10ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας «ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ» (Κωδ. ΥΠΑΙΘΑ 9360005)

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 έως τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00
 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε στάδια με την ανάρτηση πινάκων με τα αποστελέσματα κατάταξής σας, την ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεών σας και στην συνέχεια με την διεξαγωγή συνέντευξης.

Πληροφορίες υπηρεσίας