Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την πρόσληψη σας ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για τις ΕΠΑΣ / ΠΕΠΑΣ μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόκειται για θέσεις έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.  

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 24.06.2022 στις 18:00 και λήγει την Κυριακή 03.07.2022 στις 23:59.

 

Η υποβολη των ενστάσεων ξεκινάει την Τετάρτη 20.07. 2022 έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59

 

Θα χρειαστείτε  τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Μπορείτε να υποβάλετε μία μόνο αίτηση ανά κλάδο. Στην αίτησή σας δηλώνεται με σειρά προτίμησης τις ΕΠΑΣ / ΠΕΠΑΣ μαθητείας στις οποίες επιθυμείτε να προσληφθεί.

Η μοριοδότηση σας θα γίνει σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά προσόντα και την επαγγελματική σας εμπειρία.

Πληροφορίες υπηρεσίας