Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για την συμμετοχή σας  στην ειδικότητα ΔΕ.06.01 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας για την πρόσληψη σας στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Αιγάλεω του ΟΑΕΔ  για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόκειται για θέσεις έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 07/02/2022 στις 12:00 και λήγει την Τετάρτη 09/02/2022 στις 23:59.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας