Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για την πρόσληψή σας στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόκειται για θέσεις έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα: 

  • E-mail: da2@oaed.gr
  • Τηλέφωνα: 210-9989704, 210-9989666, 210-9989677
     

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: