Εισαγωγή σπουδαστών σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή σας σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για την ειδικότητα και τη σχολή που επιθυμείτε.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας