Εγγραφή σε Γυμνάσιο

Οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων μπορείτε να υποβάλετε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΔΕ):

  • τα στοιχεία κάθε μαθητή, ελέγχοντας ότι η διεύθυνση κατοικίας του είναι σωστή
  • δεδομένα απαραίτητα για την σωστή τοποθέτησή του (πιστοποιητικό φοίτησης αδελφού αν υπάρχει, σοβαρό λόγο επιλογής διαφορετικού σχολείου από αυτό που αντιστοιχεί στην ταχυδρομική του διεύθυνση κ.ά.)

Ακόμη, τα στελέχη των ΔΙΔΕ μπορείτε να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις εγγραφής στα γυμνάσια της αρμοδιότητάς σας.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κωδικούς πρόσβασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας