Διαχείριση μητρώου εκπαιδευτικών / υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχετε πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού μητρώου σας.

Συγκεκριμένα μπορείτε:

  • να βλέπετε τις υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής σας
  • να ζητάτε αλλαγές στα στοιχεία μητρώου και υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης που έχει τον προσωπικό σας φάκελο
  • να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων

Πληροφορίες υπηρεσίας