800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Διαχείριση αιτήσεων εγγραφής σε Νηπιαγωγεία

Οι νηπιαγωγοί και τα στελέχη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ) μπορείτε να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις εγγραφής στα νηπιαγωγεία της αρμοδιότητάς σας.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης της σχολικής σας μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για τυχόν απορίες, οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο ή το Τμήμα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της αρμόδιας ΔΙΠΕ.

Πληροφορίες υπηρεσίας