Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτών (ΔΙΕΚ, ΣΔΕΚ, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας)

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για ωρομίσθιος εκπαιδευτής σε Δημόσια Ινστιτούτα / Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ / ΔΣΕΚ) και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας