Αίτηση εκπαιδευτικού για θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την επιλογή και την τοποθέτησή σας με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.
Θα χρειαστείτε:
•    τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο
•    τον αριθμό μητρώου σας
•    τον ΑΦΜ σας
•    τον αριθμό του τηλεφώνου σας
•    την διεύθυνση 
Μετά την λήξη της υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν πίνακες με τις δεκτές και απορριφθείσες αιτήσεις και θα δοθεί η δυνατότητα ένστασης. Στην συνέχεια και για τους οριστικούς επιτυχόντες θα διενεργηθεί διαδικασία συνέντευξης.
Για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς η θητεία είναι μονοετής.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 13 Ιουλίου του 2021 και λήγει στις 25 Ιουλίου στις 12:00 τα μεσάνυχτα.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας από την Τετάρτη 28/7/2021 μέχρι την Παρασκευή 30/7/2021 στις 15:00. Κατά την υποβολή ένστασης οι υποψήφιοι / υποψήφιες έχετε τη δυνατότητα να αναρτήσετε επιπλέον δικαιολογητικά που σχετίζονται με την ένστασή σας.

 
Η περίοδος των ενστάσεων επί της μοριοδότησης ξεκινά από την Δευτέρα 2/8/21 έως την Τετάρτη 4/8/21 στις 15:00. 

Οι ενστάσεις γίνονται επί της μοριοδότησης βάσει των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί κατά την αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: aitiseispps@minedu.gov.gr.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: