400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σε Πρότυπα ή Εκκλησιαστικά σχολεία:

Η ανακοίνωνση ξεκίνησε την Τετάρτη 10.5.2023. μετά τις 15: 00
Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων θα ειδοποιηθούν:
Α. με SMS για τη σχολική μονάδα επιτυχίας ή τη σχολική μονάδα στην οποία θα είναι επιλαχόντες, για τη συνολική βαθμολογία τους και τη σειρά κατάταξης στο σχολείο επιλογής τους.
Β.  με είσοδο στην υπηρεσία (πλατφόρμα των αιτήσεων  https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es)  με χρήση των κωδικών taxisnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση,

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας ο γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Πέμπτη 11.05.2023 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. ή από  τις ιστοσελίδες των οικείων Πρότυπων Σχολείων ή Εκκλησιαστικών Σχολείων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων έληξε στις 27.03.2023 στις 14:00.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή/τριας για την εισαγωγή του/της σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2023-24.
Στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων, ενώ στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε:

 • ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας
 • τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet
 • επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης
 • καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία υποψήφιου μαθητή/τριας και τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (από το σχολείο φοίτησης)
 • καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
 • επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών
 • να επιλέξετε σχολεία

Δείτε σε μορφή video τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Ποιες επιλογές σχολείων μπορείτε να κάνετε:

 • το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος
 • το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης 
 • το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης 
 • το Εκκλησιαστικό Σχολείο ενδιαφέροντος

Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο και Εκκλησιαστικό Σχολείο δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.

Μετά την οριστικοποίηση μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτηση όσες φορές επιθυμείτε μέχρι την ημερομηνία λήξης των υποβολών (27.03.2023). Σε κάθε οριστικοποίηση δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε ελέγξει την αίτηση και ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή.

Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης και των εξετάσεων, με την είσοδο στην υπηρεσία, οι γονείς / κηδεμόνες μπορείτε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας