1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία

Στις 22.04.2024 αναρτώνται στην ιστοσελίδα των Πειραματικών σχολείων οι προσωρινοί κατάλογοι των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία με αναφορά στον κωδικό της αίτησης και την ειδική κατηγορία, ανά σχολική μονάδα.

Στις 24.04.2024 αναρτώνται στην ιστοσελίδα των εξεταστικών κέντρων οι προσωρινοί κατάλογοι των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία και τα Εκκλησιαστικά σχολεία με αναφορά στον κωδικό της αίτησης ανά εξεταστικό κέντρο.

Μπορείτε μέσα από την εφαρμογή να ενημερώσετε:

1. το Πειραματικό Σχολείο αποκλειστικά από 22.4.2024 έως 26.4.2024 για τυχόν λάθη στην αίτησή σας καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για τις αλλαγές που ζητάτε να γίνουν.Μπορούν να διορθωθούν λάθη μόνο ως προς τα στοιχεία του μαθητή και όχι την επιλογή σχολείου και αντίστοιχα

2. το Εξεταστικό κέντρο, αποκλειστικά από 24.4.2024 έως 30.4.2024 για τυχόν λάθη στην αίτησή σας,  καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για τις αλλαγές που ζητάτε να γίνουν.

Είναι διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας των  Πειραματικών σχολείων  και των εξεταστικών κέντρων (Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία).

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τη συμμετοχή μαθητή/τριας για την εισαγωγή του/της σε Πρότυπο ή Πειραματικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2024-25.
Στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων, ενώ στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται με κλήρωση.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε:

 • ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή /τριας
 • τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Θα χρειαστεί να:

 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet
 • επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα ότι συναινεί στην υποβολή της αίτησης
 • καταχωρίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 
 • συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία υποψήφιου μαθητή/τριας και τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool (από το σχολείο φοίτησης)
 • καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
 • επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό δικαιολογητικό για ειδικές κατηγορίες μαθητών
 • να επιλέξετε σχολεία

Δείτε σε μορφή video τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

Οι αιτήσεις την εισαγωγή μαθητών σχ. έτους 2024-25 μπορούν να υποβάλλονται από  την Παρασκευή 29.3.2024 έως και την Τετάρτη 17.4.2024 και ώρα 23.59.

Ποιες επιλογές σχολείων μπορείτε να κάνετε:

 • το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος
 • το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης 
 • το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης 
 • το Εκκλησιαστικό Σχολείο ενδιαφέροντος

Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο και Εκκλησιαστικό Σχολείο δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.

Μετά την οριστικοποίηση μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτηση όσες φορές επιθυμείτε μέχρι την ημερομηνία λήξης των υποβολών (17.4.2024). Σε κάθε οριστικοποίηση δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε ελέγξει την αίτηση και ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή.

Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης και των εξετάσεων, με την είσοδο στην υπηρεσία, οι γονείς / κηδεμόνες μπορείτε να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας