Μαθητεία στα Δημόσια ΙΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι σε Δημόσια ΙΕΚ υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για να συμμετέχετε σε πρόγραμμα μαθητείας της ειδικότητά σας.

Θα πρέπει:

  • να έχετε φοιτήσει σε μία από τις προσφερόμενες ειδικότητες για μαθητεία ΙΕΚ
  • να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 πρώτα εξάμηνα κατάρτισης στην ειδικότητά σας
  • να μην έχετε κάνει έναρξη πρακτικής άσκησης και  να μην έχετε πάρει μερική ή ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκησης
  • να είστε εκτός απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής και καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητείας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας