800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μαθητεία στα Δημόσια ΙΕΚ

Οι καταρτιζόμενοι σε Δημόσια ΙΕΚ υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για να συμμετέχετε σε πρόγραμμα μαθητείας της ειδικότητά σας.

Θα πρέπει:

  • να έχετε φοιτήσει σε μία από τις προσφερόμενες ειδικότητες για μαθητεία ΙΕΚ
  • να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 πρώτα εξάμηνα κατάρτισης στην ειδικότητά σας
  • να μην έχετε κάνει έναρξη πρακτικής άσκησης και  να μην έχετε πάρει μερική ή ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκησης
  • να είστε εκτός απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής και καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθητείας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας