Οικονομική ενίσχυση (voucher) για την εγγραφή σε παιδικό σταθμό

Οι εργαζόμενοι (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) ή άνεργοι γονείς μπορείτε να λάβετε ενίσχυση με τη μορφή voucher για την εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών σας:

  • σε βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό
  • σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ή ΚΔΑΠ με αναπηρία

Την αίτηση υποβάλλει η μητέρα των παιδιών ή ο πατέρας σε περίπτωση χηρείας ή δικαστικής απόφασης επιμέλειας / συμπαράστασης, με την ηλεκτρονική συναίνεση  του/της συζύγου. 

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Αν είστε οι ίδιοι ή τα παιδιά σας άτομα με αναπηρία, δικαιούστε την ενίσχυση χωρίς κριτήρια.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • στοιχεία επικοινωνίας
  • εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • δικαιολογητικά απασχόλησης, ανεργίας και αναπηρίας, αν υπάρχει

Υποβάλετε την αίτηση σας από τις 19 Ιουλίου του 2021 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2021 και ώρα  23:59. Μετά την εξέταση των αιτήσεων,  θα αναρτηθούν οι προσωρινοί ωφελούμενοι στις 9 Αυγούστου 2021. Με την ολοκλήρωση των ενστάσεων (10-12 Αυγούστου 2021), θα αναρτηθούν οι οριστικοί ωφελούμενοι στις 13 Αυγούστου 2021.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας