Βεβαίωση πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ μπορείτε να εκδώσετε Βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Η βεβαίωση χορηγείται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αναγράφει τη βαθμολογία του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων και είναι αντίστοιχη με δίπλωμα ή πτυχίο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας