1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • προαιρετικά την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email)

Το αντίγραφο θα το λάβετε, μετά από ειδοποίηση, και σε δεύτερο χρόνο στο gov.gr  στην Θυρίδα Πολίτη.

Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι έως και 3 μήνες. Εντός του τριμήνου αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιείται για πολλαπλές χρήσεις το ίδιο αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου που θα βρίσκεται στην Θυρίδα σας.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εάν δε διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet επισκεφθείτε την πύλη www.ncris.gov.gr.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας