Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Εκδώστε ηλεκτρονικά αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, γρήγορα και εύκολα. Τι πρέπει να κάνετε:

  1. Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στην πύλη www.ncris.gov.gr μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ταυτοποίησης των στοιχείων σας.
  2. Επισκεφθείτε το τμήμα Ποινικού Μητρώου και απονομής χάριτος της ΚΥ του ΥΔ ή μία Εισαγγελία Πρωτοδικών της χώρας με αποδεικτικό της ταυτότητάς σας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας) και ενεργοποιήστε τον λογαριασμό σας.
  3. Μπείτε στη διαδικτυακή πύλη με τα στοιχεία του λογαριασμού σας και υποβάλετε αίτηση για έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου.
  4. Παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας, όσο η αρμόδια Εισαγγελία πρωτοδικών την επεξεργάζεται.
  5. Εάν έχετε δηλώσει κινητό τηλέφωνο, θα ενημερωθείτε με SMS για την έκδοση αντιγράφου.
  6. Λάβετε ηλεκτρονικά το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου σας.

Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. 

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: