Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Βρείτε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) που σας ενδιαφέρει.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με:

  • τον αριθμό και το τεύχος του ΦΕΚ
  • τον αριθμό και το έτος του Νόμου ή του Προεδρικού Διατάγματος
  • στοιχεία εταιρίας

Επίσης, μπορείτε:

  • να δείτε αν έχει εκδοθεί ένα ΦΕΚ, με αναζήτηση με τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ)
  • να βρείτε τα ΦΕΚ που εκδόθηκαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (ημερήσια κυκλοφορία)
  • να δείτε τους ετήσιους καταλόγους των ΦΕΚ του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Πληροφορίες υπηρεσίας