Προγραμματισμός επισκεπτηρίου σε κατάστημα κράτησης

Οι πολίτες και οι δικηγόροι μπορείτε να προγραμματίσετε επισκεπτήριο σε κρατούμενο.

Θα χρειαστείτε:

  • τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς σας
  • τον κωδικό του κρατουμένου
  • τον κωδικό του καταστήματος κράτησης όπου κρατείται

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας