Ιατρικές βεβαιώσεις αποφυλακισμένων

Οι αποφυλακισμένοι πολίτες μπορείτε να κάνετε αίτηση και να λάβετε ιατρικές βεβαιώσεις.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς που πήρατε κατά την αποφυλάκισή σας από το κατάστημα κράτησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας