Επαλήθευση ηλεκτρονικών εγγράφων καταστημάτων κράτησης

Ελέγξτε την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από κατάστημα κράτησης.

Θα χρειαστείτε:

  • τον κωδικό του κρατουμένου
  • τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: