Βεβαίωση ηθικού / πειθαρχικού ελέγχου αποφυλακισμένων

Οι αποφυλακισμένοι πολίτες μπορείτε να κάνετε αίτηση και να λάβετε βεβαίωση ηθικού / πειθαρχικού ελέγχου.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς που πήρατε κατά την αποφυλάκισή σας από το κατάστημα κράτησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας