700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφων/Ενδίκων μέσων/Προτάσεων (Πολιτικά Δικαστήρια)

Οι δικηγόροι μπορείτε να καταθέσετε δικόγραφα ηλεκτρονικά.

Μπείτε στην υπηρεσία με τους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων.

Στη συνέχεια, ο δικηγορικός σας σύλλογος:

  • σας ταυτοποιεί και ελέγχει την ιδιότητα και την αρμοδιότητά σας,  διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης
  • υποστηρίζει τις συναλλαγές σας για την έκδοση γραμματίων προκαταβολής και την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων ενσήμων και παραβόλων
  • διενεργεί την ηλεκτρονική είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και τον ακριβή επιμερισμό και την απόδοσή τους στους δικαιούχους
  • ενημερώνει την προσωπική ασφαλιστική και φορολογική καρτέλα τη δική σας ή της δικηγορικής εταιρείας
  • ενημερώνει για τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές που έχετε καταβάλει στους αντίστοιχους φορείς

Μετά την αναγνώρισή σας από τον σύλλογο:

  • συμπληρώστε τα στοιχεία της κατάθεσης (είδος δικογράφου, δικαστήριο, πελάτης κ.λπ.)
  • στην κατηγορία Δικογράφου επιλέξτε εισαγωγικό δικόγραφο για την κατάθεση δικογράφου, προτάσεις για την κατάθεση προτάσεων και σχετικών, έφεση για την κατάθεση ενδίκου μέσου
  • πληρώστε ηλεκτρονικά
  • ολοκληρώστε την κατάθεση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας