Αντίγραφο πρακτικών υπόθεσης

Όσοι έχετε έννομο συμφέρον μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο πρακτικών υπόθεσης.

Αφορά υποθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί από τον αρμόδιο δικαστή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας