Αντίγραφο πρακτικών υπόθεσης

Όσοι έχετε έννομο συμφέρον μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικό αντίγραφο πρακτικών υπόθεσης.

Αφορά υποθέσεις που έχουν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί από τον αρμόδιο δικαστή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: